EstEng
Otsi lehelt ..
AvalehtEttevõttestÕigusaktidLepingudKontaktKompostHinnakiriJäätmevedu
Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus

Loovälja, Rebala küla
Jõelähtme vald
Harjumaa 74222

Tel: 609 6018
Faks: 609 60 14
e-mail: info(ät)tjt.ee

Ettevõttest

Print

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (endine Tallinna Prügila AS) põhitegevusaladeks on tavajäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine.Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus avati 2003. aastal. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus  on 100% Tallinna linna omandis. Ettevõttes töötab 26 inimest.
Ettevõtte tegevusteks on jäätmekütuse tootmine, biojäätmete kompostimine, koldetuha käitlemine ja vanandamine ning ladestamine.

Jäätmekütuse tootmine
Jäätmekütust toodetakse peamiselt segaolmejäätmetest, mis läbivad eelpurustamise. Seejärel eraldatakse mehaaniliselt teel orgaanilised jäätmed ja metall mis suunatakse taaskasutamisse. Ülejäänud jäätmed peenestatakse puruks, mis on energiaallikaks tsemenditööstustes. Jäätmete mehhaanilis-bioloogilise töötlemise protsess on kooskõlas Euroopas tunnustatud jäätmekäitlusnormidega ja asub jäätmekäitluse hierarhias kõrgemal jäätmete ladestamisest ja masspõletamisest.

Biojäätmete kompostmine
Kompostimisele toodud III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus- ja pargijäätmete vastuvõtmine toimub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse orgaaniliste jäätmete kogumisplatsil, selleks eraldatud alal. Purustatud biojäätmed segatakse hakkepuiduga, paigutatakse auna ning kaetakse Agile membraaniga. 6-nädalase protsessi järel suunatakse kompost  järelvalmimisele, mille käigus toimub aunade segamine ja sõelumine. Sõelumisel eraldatakse kompostist sideainena kasutatud hakkepuit ja jäätmetes sisaldunud võõrkehad (kile, plastid jms). Ettevõte on tunnustatud komposteerimisettevõttena Veterinaar- ja Toiduameti poolt.

Koldetuha vanandamine ja käitlemine
Taaskasutamiseks suunatakse ainult Iru jäätmepõletusplokis tekkinud koldetuhka. Kõige pealt koldetuhka vanandatakse 2-3 kuud, sõltuvalt materjali omadustest. Edasi suunatakse materjal käitlemisesse, mille käigus eraldatakse mitte sobilikud jäätmed ning vanandatud koldetuhk fraktsioneeritakse vastavalt sellele kuidas taaskasutamisele suunamiseks vajalik on.

Jäätmete ladestamine
Ladestamisele suunatakse peamiselt jäätmeid, mis ei sobi taaskasutamiseks. Näiteks halva kvaliteediga segaolmejäätmed, võrepraht, tänavapühkmed, ohtlikest jäätmetest- asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit).
Ladestatud jäätmetest eraldub bioloogilise reaktsiooni tagajärjel pidevalt biogaasi. Talllinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kogub kokku ladestusalal tekkinud prügilagaasi ning tarnib seda OÜ-le Tallinna Prügilagaas.