EstEng
Otsi lehelt ..
AvalehtEttevõttestÕigusaktidLepingudKontaktKompostHinnakiriJäätmevedu
Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus

Loovälja, Rebala küla
Jõelähtme vald
Harjumaa 74222

Tel: 609 6018
Faks: 609 60 14
e-mail: info(ät)tjt.ee

Jäätmekütus

Print
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses on käivitatud segaolmejäätmetest jäätmekütuse tootmise liin jõudlusega kuni 120 000 tonni aastas. Jäätmekütuse tootmine toimub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse territooriumil, osaliselt võrk seinaga hoones. Jäätmekütust toodetakse segaolmejäätmetest, mis saabuvad prügilasse pressautodega. Jäätmekütuse tootmiseks vajalikust olmejäätmetest eraldatakse vajadusel käsitsi suuregabariidilised ja nähtavad võimalikud ohtlikud jäätmed. Eelnevalt käsitsi välja sorteeritud jäätmed kogutakse konteinerisse ning suunatakse ladestusele, taaskasutusse või antakse üle vastavat luba omale käitlejale. Edasi tõstetakse jäätmed frontaallaaduriga eelpurustisse, mis purustab kõik jäätmed (k.a. kottidesse pakitud jäätmed). Pärast purustamist sõelutakse jäätmed trummelsõelaga, mille käigus eraldatakse orgaanilised jäätmed, mis suunatakse ladestamisele või kompostimisele. Sõela peale jääv fraktsioon (näiteks paber, plast, kumm, puit, kile jne) on jäätmekütus, mida töödeldakse täiendavalt metalli eraldamise ja purustamisega vastavalt vajadusele. Saadud jäätmekütus viiakse võimaluse korral koheselt tarbijale. Valmis kütus ladustatakse kogumispunkrisse, mis asub samas hallis.
Ohtlikud jäätmed võetakse välja esimesel võimalusel pärast nende avastamist ja need antakse üle käitlemiseks AS-ile Kesto, kes omab ohtlike jäätmete kogumispunkt Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse territooriumil.
Jäätmekütuse tootmine võimaldab vähendada ladestatavate jäätmete hulka ja toob kaasa senisest olulisemalt väiksemad saastetasud, mis aitab jäätmekäitluse hinda kontrolli all hoida. Prügi mehhaanilis-bioloogilise töötlemise protsess on kooskõlas Euroopas tunnustatud jäätmekäitlusnormidega ja asub jäätmekäitluse hierarhias kõrgemal jäätmete ladestamisest ja masspõletamisest.